Poreč i francuski Noisiel o sklapanju prijateljstva između gradova i budućoj suradnji