U aktivnostima Mjeseca poduzetništva u Poreču sudjelovalo 900 sudionika