SURADNJA NATURA HISTRICE I ISTRAMETA Na Paludu postavljena meteorološka postaja