KAKO SE SNALAZE ROVINJSKI MASLINARI? U tijeku demonstracija rezidbe maslina