Da! Nije bogat onaj koji puno ima, već onaj koji malo treba!