Dobar primjer RovinjFM-a: Podvodne puške – spoj umjetnosti i izumirućih zanata!