Ako je maksimalna cijena kilograma riže smanjena za 53%, ne želim ni pomisliti kolike su marže naših trgovaca