Na području Kanfanarštine ponovna dezinsekcija komaraca