STALNA NEIZVJESNOST NIJE ŽIVOT Odaslana lista problema i zahtjeva povodom Međunarodnog dana bijelog štapa