TURNINA KAO NOVA IZLET DESTINACIJA Stoljećima mirovala, a nakon zvijezde petokrake, kukastog križa i dizanja u zrak VRAĆA SE SJAJ STARE LJEPOTICE