UZ ŠETNJU VILINSKOM ŠUMOM Academia Libera Histriensis iz Bala od 15 sati o povijesti, duhovnosti i šamanizmu