CMOK OVAMO, CMOK ONAMO Od virusa se više bojimo šta će 'ko reć'