Vesele šarene maškare prodefilirale rovinjskom rivom