Prezentacija Idejnog rješenja: Pruga Kanfanar-Rovinj postaje biciklistčko-pješačka trasa