POREČ ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA NASILJA Obilježavanje Europskog dana žrtava kaznenih djela