PROIZVOD SE POVLAČI S TRŽIŠTA Predstavlja rizik po zdravlje pa ga je potrebno vratiti u trgovinu