NA ROVINJSKOJ VALDIBORI 'Zeleni put' za zelenije sutra