SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA ROVINJA: Od digitalizacije sportskih udruga i humanitarnih akcija do stručnih predavanja