Zahvaljujući EU projektu 'Kaštelir' dostupna mobilna aplikacija s biciklističko-pješačkim itinererima