Uspješno održana nova manifestacija ZVIJEZDE NAD POREČOM