THE HITMAN'S BODYGUARD Snimanje se u petak prebacuje u Careru