Pula „Zdravi grad“ i projekt „Djeca i gradska tržnica", predstavljeni na 23. Sajmu zdravlja u Vinkovcima