PULA Mjesni odbor Veli Vrh priprema tradicionalnu feštu uz bogat zabavni program