U češkim novinama objavljena turistička reportaža o Istri, ali i turizmu u ostatku Hrvatske