PULA U Čitaonici će se obilježiti Međunarodni dan starijih osoba