BALE ZA PROMIDŽBU KULTURE I OBRAZOVANJA Dječja ljetna akademija Bale put do Slobodne škole