ŠTITI LI VAŠA KREMA OD UV ZRAKA? Oko 35 ml potrebno je za adekvatnu zaštitu