NJEGOVANJE TRADICIJE 'I fondali rovignesi' u utorak u Ekomuzeju Batana