ŽIVOT U NJEMAČKOJ Situacija nije alarmantna, sindikati su se izborili za nas, firme su osigurale privatan prijevoz