Fuchs: Očekujemo da školska godina krene kako je zamišljeno