Policija poziva građane na podnošenje zahtjeva za označavanje oružja