Pllinara d.o.o. zbog nepredviđenih radova na Ipsilonu, do jeseni odgađa plinofikaciju u Mažuranićevoj u Rovinju