Čuvanjem i obnovom kažuna, čuvamo i sebe, a ne samo tradiciju!