Ukidanjem ograničenja SUDBONOSNO "DA" OVOG ĆE VIKENDA U ROVINJU IZREĆI BROJNI PAROVI