U Labinu će se 7. lipnja konstituirati Gradsko vijeće