OPORBA I VLADAJUĆI SLOŽNI! Jednoglasno izglasan Prostorni plan Grada Umaga