U Puli se danas održava 23. sjednica Gradskog vijeća NA DNEVNOM REDU UPU MAX STOJA I LUKA PULA