OŠTRA OSUDA! Marin Lerotić o napadu na Gradsku palaču: To je napad na sve Puležanke i Puležane!