Rekonstruirano i natkriveno boćalište na rovinjskoj Štangi