Projekt EDWARD 2019. za smanjivanje broja poginulih i teško ozlijeđenih na cestama u svijetu