Županija ulaže 65 milijuna kuna u izgradnju škola i Doma za odrasle