ZA SAV PROMET: Zatvara se cesta Brajkovići- čvor Kanfanar