Rezultati istraživanja potvrdili: PULA - šampion digitalizacije i komunikacije s građanima