Rovinj: Kreće sanacija ulegnutih asfalta na Gripolama