Država Gradu Rovinju ustupila dva stana u zgradi Lučke kapetanije