Šaptačica poduzetnicima održava predavanje u Labinu