'USVOJI ZNANJA DA ŠTETA BUDE MANJA' Edukacija građana o smanjenju rizika od katastrofa u Pazinu