U srijedu kratkotrajni predah, a zatim slijede velike količine padalina