Boris Cerovac: Podržat ćemo one investitore koji će radnicima odmah osigurati novac za plaće