Iako su još na početku, pripreme za izgradnju autobusnog kolodvora u Rovinju ipak napreduju